Reklamační řád

1. Poškození zboží nebo obalu po jeho doručení

Reklamaci poškozeného obalu doručené zásilky je kupující povinen uplatnit u přepravce ihned po doručení zásilky. Při převzetí zboží od přepravní služby je nezbytné, aby kupující zkontrolovat IHNED obal zásilky. V případě zjištění zjevného poškození obalu je nutné rovněž IHNED zkontrolovat obsah zásilky/zboží a je bezpodmínečně nutné zapsat toto poškození, jak obalu popř. i zboží do přepravního listu popř. sepsat Protokol o škodě a neprodleně uplatnit reklamaci u přepravce. Zároveň doporučujeme zaslat fotografie poškozené zásilky či zboží na e-mail logistika@gastpro.cz. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

2. Chybně zaslané zboží nebo chybný počet zboží

Prosíme, napište nám podrobnosti na e-mailovou adresu objednavky@gastpro.cz nebo zavolejte na tel. číslo 724 337 647 a my Vám následně poradíme jak dále postupovat.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy výlučně v případech stanovených občanským zákoníkem. S ohledem na to, že smluvní stranou není spotřebitel ve smyslu obecně závazných právních předpisů, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud máte zájem o odstoupení od kupní smlouvy, kontaktujte nás na e-mailové adrese objednavky@gastpro.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti.

V případě uzavření vzájemné dohody o odstoupení od smlouvy může být zboží, které bylo u společnosti GAST-PRO s.r.o. zakoupeno, vráceno následujícími způsoby:

a) osobně přímo v sídle společnosti  GAST-PRO s.r.o. na adrese Horská 938, Trutnov 541 01:

Otevírací doba:  Po – Pá, 8:00 do 15:00 hodin

b) zasláním zboží na adresu: GAST-PRO s.r.o., Horská 938, Trutnov 541 01.

V případě vracení zboží poštou nebo prostřednictvím dopravce (kurýrní služby) je nutné zásilku vždy pečlivě zabalit tak, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy.

Vždy uveďte zboží, pokud možno, do původního stavu, čímž předejdete možnému snížení vracené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Náklady na přepravu zboží hradí vždy kupující.

Vrácené zboží nesmí vykazovat známky zjevnému opotřebení. Musí být vráceno zpět kompletní, čisté, nepoškozené. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, přesto má společnost GAST-PRO s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny na částku za vrácené zboží.

4. Záruční doba

Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace